Kinderdagverblijf

0 – 4 jaar

Een plek waar uw kind zich welkom voelt, waar hij mag zijn wie hij is. Een vertrouwde plek!

Peuterspeelzaal

2 – 4 jaar

Er zijn in Zeewolde 5 peuterspeelzalen en 1 speciale peuterspeelzaal.

Peuteropvang

2 – 4 jaar

Drie Peuterspeelzalen in Zeewolde, bieden ook de mogelijkheid van peuteropvang.

BSO

4 – 12 jaar

Wij bieden voorschoolse opvang en naschoolse opvang, aansluitend aan de schooltijden.

Kinderdagverblijf

0 – 4 jaar

Een plek waar uw kind zich welkom voelt, waar hij mag zijn wie hij is. Een vertrouwde plek!

Peuterspeelzaal

2 – 4 jaar

Er zijn in Zeewolde 5 peuterspeelzalen en 1 speciale peuterspeelzaal.

Peuteropvang

2 – 4 jaar

Drie Peuterspeelzalen in Zeewolde, bieden ook de mogelijkheid van peuteropvang.

BSO

4 – 12 jaar

Wij bieden voorschoolse opvang en naschoolse opvang, aansluitend aan de schooltijden.

Wat vinden ouder(s) / verzorger(s) van ons?!

Ons kind voelt zich écht thuis bij kinderdagverblijf Troubadour. Wij zijn zeer tevreden over de bekwame pedagogische medewerkers en het beleid van de Stiching. Fam. van den Noort

Ons kind gaat altijd met een lach naar de peuterspeelzaal. Met leeftijd genootjes ontdekken en samen leren is het mooiste wat er is. Fijn dat dit op zoveel plekken in Zeewolde kan. Wij zijn zeer tevreden! Fam. Hoek

Fijn dat er ook naar verbeterpunten wordt geluisterd. Dit open klimaat zorgt ervoor dat ouders zich ook welkom voelen! Fam. van Kempen

     Nieuws

SKZ wordt GO! Kinderopvang

Als GO! Kinderopvang hebben we de ambitie om een sterke regionale kinderopvangaanbieder te zijn en te blijven. We staan daarom open voor mogelijke kansen die deze positie verder versterken en een bijdrage leveren aan een verdere inhoudelijke doorontwikkeling.

We vinden het fijn dat we het voornemen hebben om een fusie aan te gaan met Stichting Kindercentra Zeewolde (SKZ). De fusie wordt met ingang van 1 juni 2019 effectief.

De voorgenomen fusie is in goed overleg tussen SKZ en GO! afgesproken. SKZ zal vanaf 1 juni 2019 volledig met alle bijbehorende rechten en plichten, onder GO! Kinderopvang vallen. Dat betekent dat alle medewerkers die op 1 juni in dienst zijn ook met alle rechten en plichten bij GO! in dienst komen. Voor ouders en kinderen blijven daarmee de vertrouwde pedagogisch medewerkers op de groep aanwezig.

Op dit moment werken we samen met SKZ  om de voorbereidingen tot 1 juni voor medewerkers, ouders en kinderen goed vorm te geven.