Voor de planning van het rooster en de activiteiten in de vakantie vragen wij u uw kinderen op te geven via de mail (svanwalbeek@kindercentrazeewolde.nl).
Tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van de vakantie kunt u inschrijven. De kinderen die een contract hebben inclusief vakantie zijn verzekerd van een plaats, maar ook zij moeten worden ingeschreven. Voor de kinderen zonder vakantiecontract geldt dat zij terecht kunnen als er plaatsen over zijn. Daar wordt dan een halve of hele dag voor berekend. Ook voor studiedagen geldt dat kinderen tot 1 maand voor de datum kunnen worden ingeschreven. Bij inschrijving van minimaal drie kinderen wordt de opvang geregeld. Deze dagen worden altijd extra berekend.

De verantwoordelijkheid voor de inschrijving ligt bij de ouders. Uiterlijk 2 weken van tevoren krijgen ouders via de mail te horen als er geen plaats is. Dit houdt dus in dat als u geen bericht ontvangt u kunt aannemen dat de plaats geregeld is. De plaats wordt berekend, ook als het kind niet aanwezig is.

Annulering zonder kosten is mogelijk tot 14 dagen voor de dag waarvoor ingeschreven is. Wij verzoeken u uw kind af te melden bij ziekte of andere omstandigheden. In vakanties worden de kinderen van alle bso’s samen opgevangen op de Camelot, locatie kindercentrum Polderwijk : Telefoonnummer:  06-20799834