Veranderingen ten gevolge van de harmonisatie van peuterspeelzalen

Wat verandert er financieel?
De peuterspeelzalen gaan onder de Wet Kinderopvang vallen. Dat betekent dat ouders van kinderen op de peuterspeelzaal kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Hieronder staat beschreven hoe dat werkt. De verandering voeren wij door omdat de overheid wil dat de kwaliteit en de wijze van financiering voor peuterspeelzalen en kinderopvang gelijk worden.

Ouderbijdrage vanaf 1 januari 2018
De ouderbijdrage vanaf 1 januari 2018 hangt af van uw (gezins)situatie. Er zijn twee verschillende situaties: U heeft recht op kinderopvangtoeslag of u heeft geen recht op kinderopvangtoeslag.

  1. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
    U heeft recht op kinderopvangtoeslag wanneer u als beide ouders/verzorgers werkt en/of studeert. Of wanneer u een alleenstaande ouder bent en werkt of studeert. U betaalt dan een maandbedrag gebaseerd op een vast uurtarief aan ons, 12 termijnen per jaar (40 schoolweken worden berekend). Van de Belastingdienst ontvangt u een deel van het maandbedrag terug, dit is de kinderopvangtoeslag. De hoogte van dit deel hangt af van uw gezamenlijk inkomen. Hoe lager uw gezamenlijk inkomen, hoe meer u terug krijgt.
    De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) kunt u zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U heeft hiervoor een DigiD nodig. Deze is aan te vragen via www.digid.nl/aanvragen. U heeft ook een nummer nodig van het landelijk register van de peuterspeelzaal van uw kind. U heeft ook een aantal andere gegevens van ons nodig, zoals ons uurtarief en het aantal uren, dat berekend wordt. De belastingdienst betaalt de toeslag aan u vooraf, dat wil zeggen dat u eind van de maand het bedrag ontvangt voor de volgende maand. Als u dat wilt, helpen wij u graag bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

2. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?

Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, betaalt u vanaf 1 januari 2018 maandelijks een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. U betaalt in 12 termijnen (40 schoolweken worden berekend). Wij incasseren dat bedrag vooraf. U moet aantonen dat u niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. Dat kunt u doen door het invullen en ondertekenen van een inventarisatieformulier. Op basis van uw inkomen bepalen wij wat de hoogte van de ouderbijdrage is. Hoe lager het inkomen, des te lager de ouderbijdrage. U dient een inkomensverklaring van de Belastingdienst toe te voegen (op te vragen bij de Belastingdienst via www.belastingdienst.nl of telefonisch via 0800 0543) of een recent loonstrookje. De inkomensverklaring van de belastingdienst of het loonstrookje levert u bij ons in, samen met het inventarisatieformulier. Wij berekenen op basis van uw aangeleverde gegevens de hoogte van uw eigen bijdrage.

Wij gaan er alles aan doen om u te helpen met het invullen van formulieren als u dat wenst.