Als GO! Kinderopvang hebben we de ambitie om een sterke regionale kinderopvangaanbieder te zijn en te blijven. We staan daarom open voor mogelijke kansen die deze positie verder versterken en een bijdrage leveren aan een verdere inhoudelijke doorontwikkeling.

We vinden het fijn dat we het voornemen hebben om een fusie aan te gaan met Stichting Kindercentra Zeewolde (SKZ). De fusie wordt met ingang van 1 juni 2019 effectief.

De voorgenomen fusie is in goed overleg tussen SKZ en GO! afgesproken. SKZ zal vanaf 1 juni 2019 volledig met alle bijbehorende rechten en plichten, onder GO! Kinderopvang vallen. Dat betekent dat alle medewerkers die op 1 juni in dienst zijn ook met alle rechten en plichten bij GO! in dienst komen. Voor ouders en kinderen blijven daarmee de vertrouwde pedagogisch medewerkers op de groep aanwezig.

Op dit moment werken we samen met SKZ  om de voorbereidingen tot 1 juni voor medewerkers, ouders en kinderen goed vorm te geven.