Introductie

De buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de basisschoolleeftijd, van 4 tot 12 jaar.

Wij bieden voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur en naschoolse opvang, aansluitend aan de schooltijden.

De kinderen die gebruik maken van de bso komen in een vaste groep van verschillende leeftijden. Per 10 kinderen is er één ped. medewerker, eventueel in samenwerking met een stagiaire. We blijven voortdurend werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het begeleiden van kinderen. Op Bso Camelot in de Polderwijk worden op maandag- en dinsdagmiddag sportactiviteiten aangeboden in de sporthal die naast ons kindercentrum ligt.

Gebouw en materialen zijn kindvriendelijk en voldoen aan de richtlijnen van de GGD voor (brand)veiligheid, gezondheid en hygiëne. Minimaal 1x per jaar oefenen we een ontruiming. Op elke locatie is een ontruimingsplan en calamiteitenplan aanwezig, informatie hierover kunt u bij de pedagogisch medewerker verkrijgen.