Sportactiviteiten

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel in beweging zijn. We hebben op de maandag- en de dinsdagmiddag dan ook de aangrenzende sporthal gehuurd om daar heerlijk een uur te kunnen sporten. Dit gebeurt onder begeleiding van een gecertificeerde sportleerkracht en een pedagogisch medewerker van Stichting Kindercentra. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

De kinderen mogen kiezen of ze hier wel of niet aan mee willen doen. Het is handig als de kinderen gymschoenen bij zich hebben, maar het is niet verplicht. Mocht u hier nog vragen over hebben dan willen we u verzoeken contact op te nemen met ons.