Huisregels

We willen u vragen onderstaande regels goed door te nemen. Bij vragen kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers of de administratie.

Brengen en halen

Om de rust- en speelsfeer zoveel mogelijk te waarborgen, hanteren wij vaste breng- en haaltijden.
Brengtijd: tussen 7.30 uur en 9.30 uur
Haaltijd: tussen 16.00 uur en 18.30 uur

In overleg met de pedagogisch medewerk(st)er kan er van deze tijden worden afgeweken.

Als uw kind door een ander persoon dan door de ouder(s) wordt gehaald, moet de pw-er daarvan op de hoogte worden gesteld, anders wordt het kind niet meegegeven. Dit geldt ook als uw kind opgehaald wordt door bijv. opa of oma. Wij willen dit graag van te voren weten. Aan personen onder de 18 jaar worden de kinderen niet meegegeven, zonder toestemming van de ouders en/of verzorgers.

Entree/garderobe 

De jassen en de tassen van de kinderen worden aan de desbetreffende kapstokken opgehangen in de hal. Het is voor volwassenen verplicht beschermhoesjes (in de bak in de hal) om hun schoenen te doen voor het betreden van het kdv i.v.m. de hygiëne voor de kinderen.

Meenemen 

Elk kind heeft zijn eigen mandje voor zijn/haar spulletjes. De inhoud hiervan wordt door de ouders/verzorgers zelf bijgehouden. Het is handig om alle meegebrachte spullen zoveel mogelijk te voorzien van naam. Wilt u voor uw kind meenemen:

  • setje reservekleding
  • fles of anti-lek beker*
  • trappel/slaapzak*
  • knuffel/speen*
  • pantoffeltjes/anti-slip sokken*

*Deze dingen uiteraard alleen wanneer dit van toepassing is voor (de leeftijd van) uw kind(eren).

Plaatsing en opzegging

Inschrijving en plaatsing, kan op iedere dag van de maand plaatsvinden. Voor wijzigingen en opzegging geldt een termijn van een kalendermaand. U dient dit schriftelijk kenbaar te maken bij de administratie.

Uitschrijving gaat in overleg met de administratie. Er wordt contact opgenomen voor het bereiken van de 4-jarige leeftijd van het kind.

Flexibele opvang en ruilen van dagen

U kunt extra dagen opvang aanvragen bij de administratie. Dit kan alleen indien de groepsgrootte het toelaat. Indien de groepsgrootte het toelaat kan er incidenteel geruild worden. De te ruilen dagen moeten binnen dezelfde week vallen. Restitutie is niet mogelijk als de gereserveerde dag wordt geannuleerd, ongeacht het tijdstip waarop dat gebeurt. Bij afwezigheid door ziekte, door vakantie, door vooraf aangekondigde sluiting van SKZ of door overmacht, kan er geen gebruik gemaakt worden van ruiling van dagen.

Kosten en betaling 

De kosten van de opvang van uw kind, voor de aangemelde dagen, wordt  bevestigd middels de plaatsingsovereenkomst. Betaling gaat via een machtiging en wordt achteraf rond de 28ste van de maand geïncasseerd. Eenmaal per jaar ontvangt u een jaaropgave.
De tarieven worden elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld U gaat bij ondertekening van de plaatsingsovereenkomst akkoord met de huisregels en de algemene voorwaarden SKZ kinderopvang.