Introductie

Een vertrouwde plek voor uw kind: dat bieden wij bij Stichting Kindercentra Zeewolde. Een plek waar uw kind zich welkom voelt, waar hij mag zijn wie hij is. Onze professionele pedagogisch medewerkers stimuleren het kind en begeleiden het op zijn ontdekkingstocht.

Want Stichting Kindercentra Zeewolde biedt meer dan opvang.

Een vertrouwde plek voor u als ouder: dat bieden wij ook. U kunt van ons op aan, van onze deskundigheid en onze beschikbaarheid.  Niet alleen uw kind moet zich prettig bij ons voelen, maar u ook. Pas dan kunt u met een gerust hart aan het werk. Wij zijn ons bewust van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, van ouders én kindercentrum. Daarom hechten wij grote waarde aan goede communicatie en wederzijdse betrokkenheid.

Voordelen verticale groepen

> Kinderen blijven in principe de hele opvangperiode bij elkaar in de groep met dezelfde pedagogisch medewerkers. Dit zorgt voor een veilige basis. De pedagogisch medewerkers kunnen kinderen goed leren kennen en inspelen op individuele behoeftes.

> Er is meer aansluiting op de natuurlijke gezinssituatie waarin ook verschillende leeftijden bij elkaar zijn. Het is mogelijk om broertjes en/of zusjes in dezelfde groep te plaatsen.

> De kinderen leren op een natuurlijke wijze rekening te houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden.

> Kleintjes kunnen zich in hun ontwikkeling optrekken aan de oudere kinderen. Oudere kinderen leren de jongere kinderen te helpen.

> De taalvaardigheid wordt extra gestimuleerd doordat kinderen taal en taalspelletjes, zoals liedjes, ook boven hun niveau krijgen aangereikt.

> Kinderen kunnen zich ontwikkelen in hun eigen tempo. Ze kunnen op hun eigen niveau meedoen aan verschillende activiteiten.