Plaatsingsbeleid

Aanmelden nieuw kind

Voor het aanmelden van kinderen hanteert SKZ onderstaande regels: Inschrijven voor de kinderopvang kan vanaf het moment dat de (vermoedelijke) geboortedatum bekend is.

Om uw kind bij ons aan te melden, maakt u gebruik van het digitale inschrijfformulier op deze site, waarna er met u contact wordt opgenomen. U kunt ook direct telefonisch inschrijven.

Wachtlijst

Plaatsing geschiedt op volgorde van (binnenkomst van) aanmelding, rekening houdend met de door u opgegeven ingangsdatum en opvangtijden. Hierbij hanteren we een vijftal voorrangregels:

1. Tweede en volgende kinderen uit een gezin
2. Wijziging en/of uitbreiding dagdelen
3. Kinderen op sociaal medische indicatie
4. Standaard nieuwe aanmeldingen

Plaatsingsaanbod

Zodra er een plaats vrijkomt voor uw kind, doet de administratie u een plaatsingsaanbod. Zodra u mondeling akkoord gaat met het aanbod is de plaatsing definitief en ontvangt u een plaatsingscontract voor ondertekening.

U kunt tot een maand voor de plaatsingsdatum kosteloos afzien van het plaatsingscontract. Daarna zijn de kosten voor de eerste opvangmaand verschuldigd. Ook als u het plaatsingscontract nog niet hebt ondertekend of geretourneerd.

Plaatsing

Minimaal twee weken voordat de opvang van uw kind start, nodigen we uit voor een kennismakingsgesprek.

Betreft het een spoedplaatsing dan vindt het gesprek zo snel als mogelijk plaats. Doel van het gesprek is ouders en leiding voorafgaand aan de eerste opvangdag kennis te laten maken met elkaar en bijzonderheden over het kind te bespreken. Ook worden er afspraken gemaakt over hoe de wenperiode voor het kind zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Wijziging/uitbreiding

Wanneer u structureel van dag(delen) wilt ruilen of extra dag(delen) wilt afnemen, moet u een aanvraag doen bij de administratie.
Deze wordt op volgorde van binnenkomst behandeld. Het betreft dan een mutatie.