Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

blank
Kan ik een opvangdag ruilen?

Het gehele jaar mag er geruild worden. Voor ruiling geldt dat er plaats moet zijn op een groep en dat wij geen extra pedagogisch medewerkers inzetten. Aanvullende voorwaarde is dat het ruilen in dezelfde week dient plaats te vinden. Aanvragen van een ruiling kan via de administratie. Vakantiedagen kunnen niet worden geruild.

Rondleiding

Kan ik zelf een keer een kijkje nemen op een locatie van Kindercentra Zeewolde?
Jazeker! U bent van harte welkom om een kijkje op locatie te komen nemen. Vraag hiervoor een rondleiding aan. Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden!

Kan mijn kind eerst komen wennen op het kinderdagverblijf?

Uiteraard! Ongeveer twee tot vier weken voordat de opvang start, nodigen wij u en uw zoon / dochter uit voor een intakegesprek en een wenmoment. Tijdens dit gesprek op het kinderdagverblijf maken we onder andere afspraken over het wennen en over de eerste periode, de wenperiode. Tijdens de wenperiode, de eerste maand van de opvang, kunnen u en uw kind kennismaken en vertrouwd raken met de dagelijkse gang van zaken bij Kindercentra Zeewolde. Tijdens de wenperiode geldt geen opzegtermijn.

Hoe kan ik mijn kind(eren) bij jullie inschrijven?

U kunt een aanmeldformulier downloaden op de pagina –Aanmelden- op deze site. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Ongeveer 6 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum informeren wij u over de mogelijkheden van plaatsing bij ons kinderdagverblijf. Mocht u aangegeven hebben op kortere termijn opvang nodig te hebben, dan nemen wij eerder contact met u op.

Rekenen jullie inschrijfgeld?

Nee, bij Stichting Kindercentra Zeewolde rekenen we geen inschrijfgeld.

Wat kost kinderopvang?

Wanneer u klikt betreffende opvang op deze site, ziet u bij Kosten wat diensten bij ons kosten. De overheid draagt bij aan de kosten van kinderopvang. Wanneer u bij de belastingdienst een kinderopvangtoeslag aanvraagt krijgt u een deel van de kosten terug. Hoeveel dat in u geval precies is, is afhankelijk van uw inkomen.
Bij het digitaal aanvragen van deze kinderopvangtoeslag rekent de belastingdienst de hoogte van de toeslag voor u uit. Via onderstaande link kunt u zelf alvast een proefberekening maken.

Klik hier voor een berekening van uw teruggave van de Belastingdienst

Hoe geschiedt betaling?

Betaling geschiedt maandelijks achteraf middels een door u afgegeven automatische machtiging. Het bedrag zal rond de 28e van de maand wordt afgeschreven.

Wat is jullie LRK nummer? (Landelijk Register Kinderopvang)

In het landelijk register kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregisterd, die voldoen aan de kwaliteitseisen aan de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat. Kijk bij onze locaties voor de registratienummers.

 

Hoe zit het met de kwaliteit van de opvang?

Al onze locaties voldoen aan alle landelijke eisen met betrekking tot groepsgrootte, aantal medewerkers, opleidingseisen, pedagogisch beleidsplan, veiligheid en hygiene. Ieder jaar opnieuw meet de GGD de kwaliteit van onze locaties.

 

Hanteren jullie een voorrangsregeling?

De volgende kinderen hebben voorrang bij plaatsing:
– broertje of zusjes van reeds geplaatst kind
– doorstroom van dagopvangkind naar buitenschoolse opvang
– uitbreiding van dagen van kinderen die reeds geplaatst zijn.

Kan mijn kind incidenteel een dag extra komen of een dag ruilen?

Incidentele extra opvang is mogelijk als de planning het toelaat.
Een extra dag moet u aanvragen bij de groep. Deze dagdelen worden apart in rekening gebracht.
Ruilen van dagen is tevens mogelijk als de planning het toelaat. Ruilen kan binnen dezelfde kalenderweek. Bij ruildagen worden er geen extra kosten in rekening gebracht. De aanvraag van deze dagen verloopt op dezelfde manier als het aanvragen van een extra dag.

Wat is jullie opzegtermijn?

De opzegtermijn bij is 1 maand vanaf de eerste of de 16e van de maand. Deze opzegtermijn geldt ook voor deelopzeggingen.

Moeten we zelf voeding meegeven?

Flesvoeding, fruit, brood, crackers en drinken wordt door Kindercentra Zeewolde verzorgd. Ook eventuele extra’s in vakanties worden door ons geregeld.
Wanneer uw kind afwijkende producten of dieetvoeding gebruikt, vragen wij u hier zelf voor te zorgen.

Wat moet ik doen als ik een opmerking of een klacht over de kinderopvang heb?

Wij streven naar een hoge kwaliteit, toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt waar u vragen, opmerkingen of een klacht over heeft. Wij stellen het bijzonder op prijs als u dit eerst bespreekt met de betrokken medewerker(s). Natuurlijk kunt u ook terecht bij de locatiemanager.
Wordt uw vraag, opmerking of klacht niet naar tevredenheid opgelost, of is de aard van de klacht van een dusdanige aard en omvang dat u deze niet wilt of kunt bespreken met de direct betrokken cq de directie, dan kan de klacht altijd worden ingediend bij de klachten- of geschillencommissie. Kijk voor de gehele klachtenprocedure op de betreffende pagina op deze site.

Hebben jullie horizontale of verticale groepen

We hebben op Kinderdagverblijf Troubadour verticale groepen. Zie onze introductie pagina voor meer informatie.

Mag mijn kind trakteren op zijn/haar verjaardag?

Nee. Uw kind wordt uiteraard op deze speciale dag wel in het zonnetje gezet door de kinderen en onze pedagogische medewerkers. We zingen, eten een traktatie (fruit oid) en uw kind krijgt een kleinigheidje van ons. Kortom, een gezellige dag!