Doelstellingen en Visie

Stichting Kindercentra Zeewolde is een organisatie voor kinderopvang zonder winstoogmerk.

Al onze investeringen zijn gericht op het verder ontwikkelen van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, op persoonlijk en sociaal vlak. Wij zijn partners in de opvoeding. U kunt van ons op aan, van onze deskundigheid en onze beschikbaarheid. De behoeften van kinderen én van hun ouders staan bij ons centraal.
Stichting Kindercentra Zeewolde biedt een plek waar uw kind zich welkom voelt, waar hij mag zijn wie hij is. Onze pedagogisch medewerkers zijn professionals die het kind stimuleren en begeleiden.