Introductie

Drie Peuterspeelzalen, te weten de Warrelwind, de Harlekijn en het Kabouterbos bieden ook de mogelijkheid van peuteropvang. We bundelen hiermee de kracht van het peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheden van kinderopvang.

De openingstijden van de Warrelwind en het Kabouterbos zijn van 8.30 uur tot 16.00 uur.
De openingstijden van de Harlekijn zijn van 8.30 tot 13.00 uur.

Deze opvang kan plaats vinden op maandag, dinsdag en donderdag.
U kunt kiezen voor opvang met of zonder de schoolvakanties.

Wat zijn de voordelen van peuteropvang?

> U heeft langer opvang voor uw peuter, zodat u bijvoorbeeld onder schooltijd kunt werken.

> U maakt tegelijkertijd gebruik van de sterke inhoud van de peuterspeelzaal: optimale voorbereiding op de basisschool;

> Ontwikkelingsstimulering van uw kind; observatie en tijdige signalering van eventuele problemen en het werken met een dagprogramma.

> Uw peuter wordt opgevangen in kleine groepen met twee pedagogisch medewerkers op een groep van maximaal 14 peuters.

> Indien uw peuter extra aandacht of zorg nodig heeft is door de groepsgrootte deze aandacht optimaal gegarandeerd.

> U kunt een ochtenddagdeel uitbreiden met een lunch.

> U kunt de opvang uitbreiden met meer dagdelen. Er is ook peuteropvang tijdens de schoolvakanties.

> De verzorging van eten en drinken is bij de prijs inbegrepen.

> Het blijkt dat opvang onder de Wet Kinderopvang voor veel mensen een stuk goedkoper is dan opvang in een peuterspeelzaal.

Welke opvangmogelijkheden kan ik kiezen?

Tijdsduur

Ochtend peuteropvang
08.30 – 13.00 uur 
Middag peuteropvang
12.30 – 16.00 uur
Lange dag peuteropvang
08.30 – 16.00 uur 

Alle opvangmogelijkheden zijn inclusief lunch.

Wat zijn de kosten van peuteropvang?

De kosten zijn € 7,18 bruto per uur, maar zoals eerder aangegeven ontvangt u van de belastingdienst, afhankelijk van uw inkomen, een gedeelte retour. Op www.toeslagen.nl (tab kinderopvangtoeslag) kunt u berekenen hoeveel dit voor u is.

Wat is het verschil in financiering?

De peuterspeelzaal is een door de gemeente gesubsidieerde voorziening. De gemeente betaalt de helft van de kosten aan de Stichting en u betaalt de andere helft zelf. In de Wet Kinderopvang is de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang geregeld. Peuteropvang valt geheel onder de beleidsregels van de Wet Kinderopvang, dus ook voor de financiering. Als u voldoet aan de voorwaarden van deze regeling, bijvoorbeeld als u en uw partner allebei werken of als u alleenstaand bent en werkt, kunt u van deze regeling gebruik maken. Dat betekent dat u zelf de rekening van de peuteropvang betaalt en dat u een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangt als bijdrage van de overheid. 

De kinderopvangtoeslag moet u zelf aanvragen en is inkomensafhankelijk. U ontvangt deze toeslag van de belastingdienst maandelijks. Meer informatie hierover vindt u op www.toeslagen.nl. Dit lijkt misschien ingewikkeld, maar dat valt heel erg mee en wij willen u graag helpen om te kijken of dit voor u voordelig kan zijn en bij het invullen van het formulier.