Introductie

Er zijn in Zeewolde 5 peuterspeelzalen en 1 speciale peuterspeelzaal.
De locaties liggen zoveel mogelijk verspreid.
De peutergroepen worden door professionele pedagogische medewerkers begeleid op vaste dagen.
De pedagogisch medewerker wordt geholpen door 1 of 2 vrijwilligers en/of stagiaires.

Door middel van regelmatig overleg worden beleidsmatige zaken en activiteiten van de verschillende peuterspeelzalen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Wij blijven voortdurend werken aan het verbeteren van de kwaliteit voor het begeleiden van kinderen. Eenmaal per jaar wordt er voor de medewerkers een studiedag georganiseerd. Zo blijven zij steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van peuterspeelzaal werk. Op die dagen komen er invalmedewerkers.

Op elke locatie is een ontruimingsplan en calamiteitenplan aanwezig, informatie hierover kunt u bij de ped. med. verkrijgen. Minimaal 1 keer per jaar oefenen we een ontruiming.

Extra begeleiding

Het kan zijn dat uw kind opvalt binnen de speelzaal omdat hij/zij zich anders ontwikkelt dan leeftijdsgenootjes. Niet elk kind is immers het zelfde. Misschien heeft uw kind net iets meer nodig: extra aandacht, extra stimulering, extra zorg. De peuterspeelzaal wil uw kind ook opvangen wanneer er zorg en aandacht nodig is. Voor meer info zie onder Extra begeleiding peuters.

Speciale Peuterspeelzaal

Voor kinderen voor wie de reguliere peuterspeelzaal onvoldoende ontwikkelingskansen biedt is de speciale peuterspeelzaal De Tuimelaar opgericht. Het gaat om kwetsbare peuters bij wie de ontwikkeling trager of anders verloopt dan bij hun leeftijdsgenootjes. Voor meer info zie onder Speciale Peuterspeelzaal

Peuteropvang

Wij bieden ook peuteropvang. Peuteropvang combineert de voordelen van een peuterspeelzaal met de mogelijkheden van de Wet Kinderopvang. Peuteropvang is voor werkende ouders daarom financieel zeer aantrekkelijk. Voor meer info zie onder Peuteropvang