Kosten

Kosten van het plaatsen op een groep

De peuterspeelzalen vallen vanaf 1 januari 2018 onder de Wet Kinderopvang.

Daardoor is het mogelijk dat u voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking komt.

Al onze peuteroplocaties staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Recht op Kinderopvang toeslag?

Bent u tweeverdiener, alleenstaande werkende ouder of volgt u een verplichte
inburgeringscursus? Dan kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Ook als u studeert, een re-integratietraject volgt, kunstenaar of zzp’er bent, kunt u in aanmerking komen voor toeslag. Kijk voor alle voorwaarden waaraan u moet voldoen op de website van de Belastingdienst
‘Kinderopvangtoeslag’ of ga naar www.toeslagen.nl.

Als u voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, betaalt u een uurtarief (€ 9,10)
waarover u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Geen recht op Kinderopvang toeslag

Als u niet aan de voorwaarden voor Kinderopvangtoeslag voldoet (bijv. kostwinnersgezin), komt u in aanmerking voor een gesubsidieerde peuterplaats.

Om de ouderbijdrage te kunnen vaststellen vragen wij u dan ook om een inkomensverklaring van beide ouders/verzorgers op te sturen. Deze kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl of opvragen via de Belastingtelefoon: 0800-0543. De ouderbijdrage is namelijk afhankelijk van uw gezinsinkomen.

Heeft u geen recht op Kinderopvangtoeslag, dan komt u voor een gesubsidieerde peuterplaats in aanmerking. U betaalt een inkomensafhankelijke (gesubsidieerde) ouderbijdrage, zie de tabel hieronder.

Gezinstoetsingsinkomen gezin 2019 Ouderbijdrage peuteropvang
kind
Lager dan € 19.433,00 €1,40
€ 19.434,00 €29.879,00 € 1,48
€ 29.880,00 € 41.116,00 € 1,94
€ 41.117,00 € 55.924,00 € 2,42
€ 55.925,00 € 80.387,00 € 3,40
€80.388,00 €111.393,00 € 5,02
€ 111.394,00 en hoger €6,39

De kosten van het plaatsen in een groep

De peuterspeelzalen vallen vanaf 1 januari 2018 onder de Wet Kinderopvang.

Daardoor is het mogelijk dat u voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking komt.

Al onze peuteroplocaties staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Recht op kinderopvang toeslag?

Bent u tweeverdiener, alleenstaande werkende ouder of volgt u een verplichte
inburgeringscursus? Dan kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Ook als u studeert, een re-integratietraject volgt, kunstenaar of zzp’er bent, kunt u in aanmerking komen voor toeslag. Kijk voor alle voorwaarden waaraan u moet voldoen op de website van de Belastingdienst
‘Kinderopvangtoeslag’ of ga naar www.toeslagen.nl.

Als u voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, betaalt u een uurtarief (€ 9,10)
waarover u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Geen recht op kinderopvang toeslag

Als u niet aan de voorwaarden voor Kinderopvangtoeslag voldoet (bijv. kostwinnersgezin), komt u in aanmerking voor een gesubsidieerde peuterplaats.

Om de ouderbijdrage te kunnen vaststellen vragen wij u dan ook om een inkomensverklaring van beide ouders/verzorgers op te sturen. Deze kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl of opvragen via de Belastingtelefoon: 0800-0543. De ouderbijdrage is namelijk afhankelijk van uw gezinsinkomen.

Heeft u geen recht op Kinderopvangtoeslag, dan komt u voor een gesubsidieerde peuterplaats in aanmerking. U betaalt een inkomensafhankelijke (gesubsidieerde) ouderbijdrage, zie de op de website vanaf een computer.