Kosten

Kosten van het plaatsen op een groep

De peuterspeelzalen vallen vanaf 1 januari 2018 onder de Wet Kinderopvang.

Daardoor is het mogelijk dat u voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking komt.

Al onze peuteroplocaties staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Recht op Kinderopvang toeslag?

Bent u tweeverdiener, alleenstaande werkende ouder of volgt u een verplichte
inburgeringscursus? Dan kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Ook als u studeert, een re-integratietraject volgt, kunstenaar of zzp’er bent, kunt u in aanmerking komen voor toeslag. Kijk voor alle voorwaarden waaraan u moet voldoen op de website van de Belastingdienst
‘Kinderopvangtoeslag’ of ga naar www.toeslagen.nl.

Als u voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, betaalt u een uurtarief (€ 8,50)
waarover u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Geen recht op Kinderopvang toeslag

Als u niet aan de voorwaarden voor Kinderopvangtoeslag voldoet (bijv. kostwinnersgezin), komt u in aanmerking voor een gesubsidieerde peuterplaats.

Om de ouderbijdrage te kunnen vaststellen vragen wij u dan ook om een inkomensverklaring van beide ouders/verzorgers op te sturen. Deze kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl of opvragen via de Belastingtelefoon: 0800-0543. De ouderbijdrage is namelijk afhankelijk van uw gezinsinkomen.

Heeft u geen recht op Kinderopvangtoeslag, dan komt u voor een gesubsidieerde peuterplaats in aanmerking. U betaalt een inkomensafhankelijke (gesubsidieerde) ouderbijdrage, zie de tabel hieronder.

Gezinstoetsingsinkomen gezin 2018 Ouderbijdrage peuteropvang
1e kind 2e kind
Lager dan € 18.849,00 € 0,45 € 0,37
€ 18.850,00 € 28.981,00 € 0,50 € 0,38
€ 28.982,00 € 39.880,00 € 0,95 € 0,44
€ 39.881,00 € 54.242,00 € 1,48 € 0,45
€ 54.243,00 € 77.970,00 € 2,57 € 0,67
€ 77.971,00 € 108.044,00 € 4,34 € 1,05
€ 108.045,00 en hoger € 4,97 € 1,95

De kosten van het plaatsen in een groep

De peuterspeelzalen vallen vanaf 1 januari 2018 onder de Wet Kinderopvang.

Daardoor is het mogelijk dat u voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking komt.

Al onze peuteroplocaties staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Recht op kinderopvang toeslag?

Bent u tweeverdiener, alleenstaande werkende ouder of volgt u een verplichte
inburgeringscursus? Dan kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Ook als u studeert, een re-integratietraject volgt, kunstenaar of zzp’er bent, kunt u in aanmerking komen voor toeslag. Kijk voor alle voorwaarden waaraan u moet voldoen op de website van de Belastingdienst
‘Kinderopvangtoeslag’ of ga naar www.toeslagen.nl.

Als u voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, betaalt u een uurtarief (€ 8,50)
waarover u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Geen recht op kinderopvang toeslag

Als u niet aan de voorwaarden voor Kinderopvangtoeslag voldoet (bijv. kostwinnersgezin), komt u in aanmerking voor een gesubsidieerde peuterplaats.

Om de ouderbijdrage te kunnen vaststellen vragen wij u dan ook om een inkomensverklaring van beide ouders/verzorgers op te sturen. Deze kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl of opvragen via de Belastingtelefoon: 0800-0543. De ouderbijdrage is namelijk afhankelijk van uw gezinsinkomen.

Heeft u geen recht op Kinderopvangtoeslag, dan komt u voor een gesubsidieerde peuterplaats in aanmerking. U betaalt een inkomensafhankelijke (gesubsidieerde) ouderbijdrage, zie de op de website vanaf een computer.