Wenbeleid

Na telefonisch overleg met de pedagogisch medewerker (pm-er) kan de ouder met de peuter een kijkje komen nemen op de peuterspeelzaal, om een eerste indruk te krijgen. Tijdens de eerste speeldag vinden we het belangrijk dat de peuter in het bijzijn van de ouder/verzorger op een rustige manier kennismaakt met de pm-er en de groep.

De ouder blijft er een tijdje bij en de pm-er heeft tijd en aandacht voor de ouder om de dagelijkse gang van zaken uit te leggen, bijzonderheden over het kind te bespreken en gegevens te checken; andere zaken zoals hoe wij inhoudelijk werken komen meestal later aan de orde . Wij vinden het belangrijk voor een goede samenwerking om de ervaringen van ouders te horen.

Om het wennen van de peuter goed te laten verlopen wordt er met de ouder afgesproken wanneer zij weggaat, hoe laat de ouder terugkomt, waar de ouder bereikbaar is. De pm-er neemt samen met de peuter afscheid en zij helpt de peuter verder op weg in de groep. Als de pm-er denkt dat het voor het kind noodzakelijk is, neemt zij contact met de ouder op om te vragen de peuter eerder te komen halen of erbij te blijven. Het doel is dat de peuter het naar zijn/haar zin heeft, zich veilig voelt en leert ervaren hoe het is om zonder ouder op de speelzaal te spelen. De peuter mag zich in z’n eigen tempo thuis gaan voelen op de speelzaal.  Over het algemeen zijn kinderen op deze manier na twee weken redelijk gewend. Heeft een peuter meer tijd nodig, dan wordt in overleg met ouders bekeken op welke manier daar invulling aan gegeven kan worden.